Mer om Lilla vi

Adress

Kornbodsgatan 1

724 81 Västerås

Epost

info@lillavi.se

Mer om Lilla vi

Den lilla och stora gruppen


Samverkan med föräldrar

En liten barngrupp ger mig möjlighet att ge det lilla extra av närhet och skapa en god relation till varje enskilt barn. 
För att barnen också ska få en chans att träna på det sociala samspelet i större grupp åker Lilla vi ofta och besöker öppna förskolor och andra familjedaghem.

När barnen kommer hem till mig, kommer dem till en plats iordningställd för dagen som ligger framför.  I den miljön skapas en god plattform för barnens frihet att välja vad dem vill göra, samtidigt som de lär sig att sköta om arbetsmiljön och sig själva.
Alla ska vara trygga med hur dagen ser ut och det finns tydliga rutiner som är återkommande för varje dag. Vi har t.ex. fasta tider för frukost, mellanmål och lunch (med få undantag), och vi äter alltid tillsammans.
Förutom att vi varje dag, olika länge (beroende på väder), vistas utomhus, har Lilla vi en utedag i veckan. Då grillar vi korv, och håller till i närmiljön. Här finns tillgång till varierande natur, lekplatser och bl.a. det populära friluftsmuseet.

Det är viktigt för mig att barnens föräldrar är trygga med att deras barn utvecklas och trivs. En förutsättning för det är att jag som dagbarnvårdare har en god relation till vårdnadshavarna som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Därför har jag:

  • Varje termin ett utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare. (Om det finns önskemål eller behov av fler samtal så har vi naturligtvis det.)
  • Varje fredag ett veckobrev som innehåller en sammanfattning av dagarna som gått och information om veckan som kommer; matsedel, utflykter och praktisk information.
  • Minst en gång varje kvartal ett ”öppet hus” där jag får möjlighet att möta dig som förälder och presentera vad vi har arbetat med under den gångna perioden på Lilla vi.

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. Den mat som serveras på Lilla vi planeras utifrån livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i förskolan” och som stöd i arbetet med måltidernas kvalitet använder vi livsmedelsverkets ”Måltidsmodellen”. 

Genomtänkt

och

innehållsrikt

Måltiden

Utveckling och lärande

För mig är det viktigt att verksamheten utformas på ett sådant sätt att barnen växer i självförtroende, får en god självkänsla och att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Därför är förskolans läroplan vägledande för att stimulera varje barns utveckling och lärande. 
Vardagspedagogik
Genom att barnen hos mig får delta i vardagliga aktiviteter skapas varje dag naturliga tillfällen för lärande och utveckling. Rent praktiskt kan det innebära att vara med i matlagningen, hjälpa till med källsortering (en gång i veckan går vi tillsammans och slänger det vi sorterat) och lära sig att hantera trafiken så som den ser ut i närområdet.
Språk
Eftersom språket har så stor betydelse i vårt samhälle lägger jag stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Det skapar självförtroende och barnet blir tryggare och kan kommunicera med omvärlden. Varje dag övar vi barnens språk med sång, rim och ramsor, bild, sagoläsning och självklart genom att helt enkelt samtala mycket med barnen.
Tema-perioder
Lilla vi arbetar utifrån teman som sträcker sig över en period (olika lång beroende på tema). Det kan t.ex. vara en årstid, tradition eller ett av våra sinnen. 

Copyright © All Rights Reserved

Hitta oss

Familjedaghemmet Lilla vi

Kornbodsgatan 1

724 81 Västerås

info@lillavi.se

Vi finns på Facebook och Instagram